Steunkousen

Verschil tussen steunkousen en medische compressiekousen?

Medische compressiekousen worden aangewend bij de behandeling van flebologische/lymfologische problemen zoals spataders en vochtophoping. Deze kousen hebben een gedefinieerd drukverloop (de druk is het hoogst ter hoogte van de enkel en neemt af tot een lagere druk bij de knie of de dij). Deze druk wordt onderverdeeld in 4 compressieklassen en uitgedrukt in mmHG. Op deze manier kunnen de kousen de veneuze en lymfatische terugstroom verbeteren.

Hieronder wordt weergegeven bij welke indicaties welke compressieklasse wordt aangeraden.

 • Compressieklasse I - lichte compressie (18-21 mmHG):

  • Bij zwaar en vermoeid gevoel in de benen.
  •  Lichte spataders zonder echte oedeemvorming
  • Ter preventie van zwangerschapsvaricosis
 • Compressieklasse II - middelmatige compressie ( 23-32 mmHG):

  • Serieuze klachten bij duidelijke spataders met neiging tot oedeemvorming
  • Posttraumatische zwellingen
  • Na oppervlakkige thrombophebitis
  • Bij ernstige zwangerschapsvaricosis
  • Na drooglegging van de aderen en varicesoperaties
 • Compressieklasse III - krachtige compressie (34-46 mmHG):

  • Bij sterke neiging tot oedeemvorming
  • Secundaire varicosis (spataders)
  •  Bij posttrombotische veneuze insufficiëntie
  •  Bij lymfoedeem
 • Compressieklasse IV - extra krachtige compressie (>49 mmHG):

  • Bij lymfoedeem en symptomen van elefantiasis
  • Bij zeer zware veneuze aandoeningen

Om tot een goede aangepaste kous te komen is het zeer belangrijk dat deze nauwkeurig is opgemeten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en modellen (knie-, lieskous of panty).

Enkele voorbeelden van compressiekousen:

Venotrain business 300x300 - Steunkousen

VenoTrain® business

Juzo Attractive AG grijs - Steunkousen

Juzo Attractive

Venotrain micro AG 1 300x300 - Steunkousen

VenoTrain® micro

Steunkousen dienen voornamelijk ter preventie van een zwaar gevoel of krampen in de benen. Ze geven relatief weinig druk en beschikken niet over een gedefinieerd drukverloop. Daarom zijn ze niet geschikt voor de behandeling van ziektes maar eerder voor het verzachten van lichte klachten.

Juzo Light Line 2 - Steunkousen

Juzo Light Line

Venotrain act kous 300x300 - Steunkousen

VenoTrain® act kousen